Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel

Webová stránka gpd.cz je provozována společností GPD a.s., IČO: 25031881, se sídlem Předmostí 1860/6, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín, kontaktní e-mail: logistika@gpd.cz, telefon: +420 412 526 551 (dále jen „Provozovatel“).

Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze za účelem:

 1. Zpracování a odpovědí na dotazy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře.
 2. Sledování návštěvnosti webu pomocí anonymizovaných údajů.

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím kontaktního formuláře

Při použití kontaktního formuláře na webu gpd.cz mohou být zpracovávány následující osobní údaje:

 • Jméno
 • E-mail
 • Zpráva

Tyto údaje slouží výhradně k zodpovězení Vašeho dotazu a nebudou použity k žádným jiným účelům.

Google Analytics

Web gpd.cz používá službu Google Analytics, která sleduje anonymizovanou návštěvnost webu. Google Analytics používá soubory cookies, které umožňují analýzu toho, jak návštěvníci web používají. Informace o tom, jak Google Analytics nakládá s osobními údaji, naleznete na Google Privacy Policy.

Sdílení osobních údajů

Provozovatel nepředává žádné osobní údaje třetím stranám, pokud to není nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pokud není získán výslovný souhlas subjektu údajů.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo na:

 • Přístup k jejich osobním údajům.
 • Opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů.
 • Výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány.
 • Omezení zpracování osobních údajů.
 • Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů.
 • Přenositelnost údajů.

Kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv nebo v případě jakýchkoliv dotazů ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu logistika@gpd.cz nebo telefonicky na čísle +420 412 526 551.

Změny podmínek ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit tyto podmínky ochrany osobních údajů. Aktuální verze bude vždy dostupná na webu gpd.cz.

Datum účinnosti: 16.5.2024